قصه و داستان

قصه و داستان (4)

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

شعر کودکانه درباره امام حسین

نوشته شده توسط

ی حسین ای کشته ی دین و نماز

بنده ی پاک خدای بی نیاز

 

ای حسین ای سرو آزاد جهان

دشمن ظلم همه غارتگران

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

شعر کودکانه درباره شهادت امام سجاد

نوشته شده توسط

مانده در بقیع

جسم پاک او

 

داده بر زمین

اشک و آبرو

 

روی ماه او

رفته زیر خاک

 

رفته رهبری

مهربان و پاک

◾️◾️◾️◾️◾️

شد شهید و شد

روح او جدا

 

یادگار آن

شاه کربلا

 

دشمنش به او

داده زهر و سم

 

شد دلم پر از

درد و رنج و غم

◾️◾️◾️◾️◾️

شد چهارمین

رهبرم شهید

 

مثل مجتبی

رفت و پر کشید

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

قصه درباره نماز

نوشته شده توسط

برادر کوچولوی علی بیمار بود. یکی دو روز پیش، برادر کوچولو شلنگ آب حیاط را برداشته بود و می خواست مثل پدر، گل های باغچه را آب بدهد، اما چون خیلی کوچک بود، به جای آب دادن به گل ها، تنها لباس های خود را خیس کرده بود. همین باعث شد که سرما بخورد و تب کند. علی که از مهدکودک به خانه برگشت به سراغ برادر کوچولو رفت. از لای در به او که داخل تخت خواب کوچکش خوابیده بود، نگاه کرد. لپ های برادر کوچولو قرمز شده بود، ساکت و مظلوم خوابیده بود. مادر علی، با یک دستمال، عرق های روی پیشانی برادر کوچولو را پاک می کرد. علی به مادرش نگاه کرد. صورت مادر به نظر نگران می آمد. علی آرام در اتاق را بست.

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

شعر کودکانه درباره ورزش

نوشته شده توسط

می خوام که سالم باشم همیشه

آدمِ سالم تنبل نمیشه

 

ورزش می کنم، سالم بمونم

ورزش رو یک کارِ خوب می دونم

 

یک و دو و سه، ازخواب بیدار شو

چار و پنج و شش، بشین و پاشو

هفت و هشت و نه، وانستا بدو

 

ورزش کن ورزش، سلامت باشی

توی زندگیت موفق باشی

 

یه بچه ی خوب ورزش میکنه

همیشه سعی و کوشش می کنه