مقالات و پایان نامه ها

مقالات و پایان نامه ها (6)

دوشنبه, 16 تیر 1393 ساعت 17:17

تاريخچه‌ي تشكيل و فعاليت‌هاي مهم مسکن

نوشته شده توسط

تاريخچه‌ي تشكيل و فعاليت‌هاي مهم

سازمان ستادي سرشماري عمومي نفوس و مسكن1385

 

 

 

 

 

   فعاليت‌هاي مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 از ارديبهشت‌ماه سال 1382 شروع شده است.مطالعات موردنياز براي سرشماري در همين سال پيش‌بيني و درسال1383 نهايي شد كه درحـال حاضر7مطالعـه در موضوعات مختلف با هدايت شوراي پژوهشي مركز ‌آمار ايران در حال تهيه است. ستادسرشماري كشور نيز در پايان سال 1382 به طور رسمي فعاليت خود را شروع كرد.

 

    7 گروه و 19 كميته براي اجراي مصوبات ستاد سرشماري در نظر گرفته شده‌اند. درحال حاضر براي 151 نفر حكم صادر شده است و در كنار انجام مطالعات، فعاليت‌هاي فشرده‌اي در ارتباط با تهيه‌ي طرح و بررسي اقلام مورد نياز سازمان‌ها و نيز نهايي كردن اقلام به منظور طراحي پرسشنامه‌هاي سرشماري در حال انجام است.

 

علاوه بر فعاليت‌هاي فوق اقدامات مهمي كه تاكنون انجام شده عبارت است از:

 

- تهيه‌ي شرح وظايف ستاد، گروه‌ها و كميته‌هاي سرشماري

 

- تهيه‌ي برنامه‌ي زمان‌بندي فعاليت‌ها

 

- تعريف اهداف سرشماري

 

- تعريف ضرورت آزمايش سرشماري

 

- تهيه‌ي اقلام مورد نياز در آزمايش سرشماري

 

- تهيه‌ي پوشش جغرافيايي آزمايش سرشماري

 

- تهيه‌ي وب‌گاه سرشماري عمومي نفوس و مسكن

 

  از آن‌جا كه سرشماري عمومي نفوس و مسكن يك طرح ملي است مركز آمار ايران از همكاري سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر نظير وزارت كشور، انجمن جمعيت‌شناسي ايران، انجمن آمار ايران، سازمان نقشه‌برداري كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها، پژوهشكده‌ي آمار و ‌اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها بهره‌مند مي‌شود و نمايندگان آن‌ها در جلسات ستاد، گروه‌ها و كميته‌ها حضور دارند.

 

زمان اجراي سرشماري آبان‌ماه سال  1385 خواهد بود و مراحل اجرايي آزمايش سرشماري مذكور نيز در  آبان‌ماه سال 1384 انجام شده است

دوشنبه, 16 تیر 1393 ساعت 17:07

اعلام نتايج سرشماري سال ۸۵ سرشماری ۱۳۸۵

نوشته شده توسط

اعلام نتايج سرشماري سال ۸۵ سرشماری ۱۳۸۵

روزنامه اعتماد 16 خرداد ماه،بعد از حدود يک سال بالاخره نتايج رسمي سرشماري نفوس و مسکن سال 85 اعلام شد. به طور تقريبي مي دانستيم و حالا داده هاي آماري، ما را مطمئن مي کند که تهران، بيشترين تعداد مهاجر و حاشيه نشين را دارد.

وحيد کيارشي معاونت برنامه ريزي استانداري تهران گفت؛ «18 هزار و 555 نفر در مجموع کل کشور در اين سرشماري همکاري داشته اند و 12 هزار و 400 نفر از کل اين جمعيت در تهران فعال بوده اند. استان تهران به عنوان مرکز سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور داراي بيشترين تعداد مهاجر و حاشيه نشين است و در عين حال بيشترين تعداد دستگاه هاي دولتي و سياسي و شهرک هاي اقماري در آن وجود دارد

او از سير افزايش جمعيت استان تهران هم صحبت به ميان آورد؛ «جمعيت استان تهران در سال 1365، هشت ميليون نفر بوده است، اين جمعيت در سال 1385 به بيش از 13 ميليون رسيده است و بعد از استان تهران، خراسان رضوي با پنج ميليون و 593 هزار نفر، در رديف بعدي استان هاي پرجمعيت قرار گرفته است

کاهش بعد خانوار هم از ديگر نکاتي بود که کيارشي به آن اشاره کرد؛ «بعد خانوارها در سال 75 در کل کشور 84/4 بوده که در سال 85 به 03/4 رسيده و در استان تهران هم طي ده سال گذشته از 27/4 به 6/3 کاهش يافته است و اين مساله گوياي اهميت مسکن براي خانوارهايي است که بر تعدادشان افزوده است.»او از جمعيت شهرنشين هم گفت؛ «جمعيت شهرنشين در کل کشور در سال 75، 31/61 درصد بوده است که خوشبختانه يا متاسفانه اين رقم در سال 85 افزايش يافته و به 46/68 درصد رسيده و در استان تهران هم از 16/86 درصد در سال 75 به 35/91 درصد در سال 85 رسيده است.»او در ادامه افزايش آمار نسبت جنسيتي را عادي دانست؛ «نسبت جنسيتي در کل کشور 104 مرد در مقابل 100 زن است که اين نسبت در استان تهران 106 مرد در مقابل 100 زن است. تراکم نسبي جمعيت در کل کشور 43 نفر در هر کيلومتر مربع است؛ در حالي که تراکم نسبي جمعيت در استان تهران 713 نفر در هر کيلومتر مربع بوده و اين به آن معنا است که تراکم نسبي جمعيت در استان تهران 6/16 برابر تراکم کل کشور است و نياز به برنامه ريزي بيشتري دارد.»خالص مهاجرت استان تهران هم آمار عجيبي داشت؛ «در فاصله سال هاي 65 تا 75 خالص مهاجرت 350 هزار نفر بوده است که اين رقم در سال هاي 75 تا 85 به 616 هزار نفر رسيده است؛ به عبارتي در فاصله ده سال گذشته بيش از يک ميليون و 438 هزار نفر وارد استان شده اند و مي توان گفت که 30 درصد (يک سوم) جمعيت استان را افراد جديد تشکيل مي دهند.»کامران دانشجو استاندار تهران هم درباره مهاجرت صحبت به ميان آورد؛ «تصور ما اين است که خالص جمعيت مهاجر استان تهران رقم بسيار بيشتري از 616 هزار نفر اعلام شده در سرشماري باشد؛ چرا که ممکن است در جريان سرشماري بسياري از افراد نسبت به اعلام مهاجر بودن خود امتناع کرده باشند

مثل اينکه آمار هنوز اعلام نشده، مخالفان زيادي پيدا کرده؛ «نرخ بيکاري در کل کشور نسبت به سال 84 که 5/11 درصد بوده، 3/0 درصد کاهش پيدا کرده و به 2/11 درصد در سال 85 رسيده است و اين در حالي است که نرخ بيکاري استان تهران از 6/13 درصد در سال 84 به 13 درصد در سال 85 کاهش يافته و هنوز نسبت به نرخ بيکاري متوسط کشور رقم بيشتري را نشان مي دهد

دوشنبه, 16 تیر 1393 ساعت 16:53

امار چیست

نوشته شده توسط

آمار چيست؟
 

موضوع آمار در چند فصل اخير به قدري در ايران مد شده است كه از اين جهت مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد. با اين تفاوت بزرگ كه همه كس معني قمر مصنوعي را مي داند, ولي كمتر كسي است كه حقيقتاً بداند كه آما ر, مخصوصاً علمي كه به اين نام خوانده مي شود, چه اصول و معنايي دارد.

زنده ياد دكتر عباسعلي خواجه نوري, پدر آمار ايران

بيشتر مردم با كلمه آمار, به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود, آشنا هستند: تعداد بيكاران, قيمت روزانه سهام در بازار بورس, كارمزد حمل كالا در 15 سال گذشته, جمعيت نواحي جنوب تهران, مثالهايي از اين مفاهيم هستند. ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي آمار نيست. آمار, عمدتاً با وضعيت هايي سر و كار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست.

استنتاجهاي آماري غالباً غير حتمي اند. تخمين نرخ جديد بيكاري بر مبناي مطالعه چند هزار نفر از مردان يا بررسي طرح جديد ترافيك تهران بر اساس نظر سنجي مثالهايي از اين موضوع اند.

آمار مجموعه اي از مفاهيم و روش هاست كه در هر زمينه پژوهش, براي گردآوري و تعبير اطلاعات مربوط به آن و انجام نتيجه گيري ها, در شرايطي كه عدم حتميت د ر آن وجود دارد, به كار مي رود.

نظريه و روش هاي جديد آماري, از حد ساختن جداول اعداد و نمودارها بسيار فراتر رفته است. آمار به عنوان يك موضوع علمي, امروزه شامل مفاهيم و روش هايي است كه در تمام پژوهش هاي كه مستلزم جمع آوري داده به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط ونتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل داده ها هستند, اهميت بسيار دارند. نمايش هاي عددي به صورت جنبه اي فرعي از آمار در آمده اند.

پرورش گياهان, تشخيص بيماري ها, برنامه هاي تربيتي و آموزشي, تعليمات اجتماعي- اقتصادي مثال هايي هستند كه علم آمار مي تواند مفيد باشد.

 

هدف ها اصلي آمار عبارتند از:

الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي.

 ب) سنجش ميزان عدم حتميتي كه در اين استنباط ها وجود دارد. علمي كه براي رسيدن به هدف هاي فوق اهميت دارد, عبارتست از طرح ريزي فرايند و دامنه نمونه گيري به طور يكه مشاهدات مبنايي براي استخراج استنباط هاي معتبر تشكيل دهند.

 

دلايل برگزاري دورهكلاس هاي كاربردي آمار در موسسه ايران زمين:

قرن بيستم شاهد افزايش روز افزون كاربرد استدلال آماري در تمامي رشته هاي علوم و حتي در علوم انساني بوده است. در نتيجه, امروزه آشنايي دانشجويان با اصول و تكنيك هاي پايه اي تحليلي آماري در اكثر دوره هاي علمي و حرفه اي اهميت خاص دارد.

خوشبختانه درك بسياري از مفاهيم اساسي آمار نياز به دانش رياضي پيشرفته ندارد. مقصود ما در اين دوره, ضمن معرفي طيف وسيعي از تكنيك هاي آماري كه كاربرد گسترده اي دارند, آشنايي دانشجو با اين روش ها و آگاه كردن او از محدوديت هاي آنها و نحوه اعمال اين روش ها با نرم افزار SPSS و در صورت لزوم با ساير نرم افزارهاي آماري مي باشد.

هدف ما, بيان مفاهيم با توجه به جوهر فكر و علم آمار در زمان حاضر است. بحث هاي كلاس  عمدتاً متكي به استدلال هاي شهودي خواهندبود . البته گاهي از جبر هم استفاده مختصري خواهد شد. عقيده ما اين است كه اگر به دانشجويان توضيحات كافي در باره استدلالي كه مبناي اين روش هاست داده شود, درك بهتري از روش هاي آماري خواهند داشت. بدون چنين دركي اغلب دانشجويان علاقه شان را به موضوع از دست مي دهند و تنها ارائه كردن تعدادي دستور العمل, چه با استفاده از نرم افزار و چه بدون آن, ممكن است آنها را به استفاده غلط از علم آمار بكشاند. در هر بحثي كه در كلاس ها ارائه خواهد شد, ابتدا قبل از معرقي رسمي هر روش آماري مثال هايي را مي آوريم تا قلمرو كاربرد روش آشكار گرددد.

در موقع شرح روش هاي مختلف تحليل آماري دائماً يادآوري مي شود كه اعتبار هر استنباط آماري منوط به برقراري فرض هاي معيني درباره مدل است. اگر اين فرض ها نقض شوند, ممكن است نتايج گمراه كننده اي بدست آيند. احساس ما اين است كه آموزش آمار, حتي در سطح مقدماتي نبايد به توصيف روش ها محدود گردد. دانشجويان را بايد تشويق كرد تا نسبت به كاربرد روش ها برخورد انتقادي داشته باشند و وقتي به تفسير نتايج مي پردازند, احتياط لارم را به كار برند. اين نحوه برخورد بخصوص در مطالعه رابطه بين متغيرها مهم است,. يعني در بخشي از آمار كه شايد بيشترين (و نيز اشتباه آميز ترين) كاربردها را داشته است.

امروزه استفاده از نرم افزارهاي آ ماري به عنوان يكي از ضروريات تحقيقات بنيادين آماري, مطرح است. در هر تحقيق آماري معمولاً با حجم وسيعي از داده ها و اطلاعات ابتدايي روبرو هستيم. SPSS يك نرم افزار جامع با سهولت كاربردي بالا, تحليل اين حجم وسيع داده ها را امكانپذيري ساخته است. جنبه ديگري از تحقيقات بنيادي, روش هاي پيچيده تري است كه در يك نرم افزار پيشرفته آماري, امكان اجراي سريع و ساده دستورات اين روشها ممكن است.

با پيشرفت فوق تصور علوم كامپيوتري, لزوم استفاده از اين نرم افزار ها به صورت امري بديهي و ضروري در آمده است. كساني كه امكان استفاده از اين نرم افزارها را در تحقيقات خود محدود كنند, نه تنها رقابت با سايرين, بلكه حتي با گذشت زمان امكان جبران فاصله با ديگران را نيز را از دست  مي دهند.

 

اين دوره براي چه گروهي برگزار مي شود؟

موسسه  ايران زمين كه بخشي از فعاليت آن در مورد آمار است, براي پاسخ به نياز گسترده اي كه در زمينه سرعت بخشيدن و دقيق تر كردن پژوهش هاي آماري وجود دارد. جهت آشنايي بيشتر اساتيد, محققان و دانشجويان رشته هاي مختلف (در تمام مقاطع دانشگاهي) و كارمندان بانكها و ادارات و شركت هاي خصوصي و دولتي اقدام به برگزاري اولين دوره آماركاربردي مي كند و براي اين مهم تدريس مباحث نظري و استنباطي علم آمار به همراه استفاده از نرم افزار SPSS, بدليل گستردگي كاربرد در رشته هاي مختلف, سابقه بيشتر و كاربردي ساده تر به عنوان نرم افزار آماري منتخب, را آموزش مي دهد.

همچنين سابقه اجراي پروژه ها و پايان نامه هاي آماري در اين موسسه نشان مي دهد كه نرم افزار SPSS در اغلب مسايل آماري پاسخگوي نيازها بوده است.

 

توانايي هاي كسب شده پس از اين دوره:

پس از اين دوره شما با اصول و مباني آمار توصيفي و اسننباطي آشنا شده و انجام اين اعمال را  بانرم افزار SPSS به صورت كامل فرا خواهيد گرفت و با توجه به اينكه در اكثر جلسات, از از كارهاي پژوهشي انجام شده در موسسه به عنوان تكليف براي دانشجويان استفاده مي شود, شما بعد از اين دوره با انواع پژوهش هاي رايج آماري و ريزه كاري هاي انجام آنها با نرم افزار SPSS به صورت كامل آشنا شده و بعد از اين دوره مي توانيد كارهاي آماري را در سطح خيلي خوبي انحام دهيد.