دوشنبه, 24 آذر 1393 ساعت 18:06

چه لباسی ، مناسب چه اندامی ؟

چه لباسی ، مناسب چه اندامی ؟

برای خوش لباس بودن وجلوه کردن لباس به بدن، باید اندام مناسبی داشت و دانست که چه لباسی مناسب چه سنی است؟

 

ادامه مطلب را مطالعه کنید...