شنبه, 19 مهر 1393 ساعت 09:08

نكات ايمني در خصوص اجاق گاز

نكات ايمني در خصوص اجاق گاز

1- اجاق گاز را در محلي قرار دهيد كه در معرض باد و كوران و يا بادبزنهاي برقي نباشد زيرا موجب خاموش شدن اجاق گاز خواهد شد در صورتي كه گاز از آن خارج مي شود .

2- از سر رفتن غذا روي اجاق جلوگيري نمائيد .

3- ظروف سنگين را روي اجاق قرار ندهيد .

4- ظروف داغ را طوري قرار دهيد كه با شيلنگ گاز تماس نداشته باشند .

منتشرشده در اشپزی و خانه داری

اقدامات اوليه توسط فرد در هنگام نشت گازها :‌

1- سريعاً با آتش نشاني تماس بگيريد .

2- ساختمان يا مكان آلوده به گاز را از وجود افراد تخليه كنيد .

3- سعي شود حداقل افراد و آنهم يك فرد با تجربه و آموزش ديده وارد آن مكان شود

4- شيراصلي گاز در صورتي كه گاز شهري باشد قطع كنيد .

5- كنتور برق را در صورتي كه در داخل محيط آلوده به گاز نباشد ، قطع كنيد

6- دستها و پاهاي خود را با پارچه حوله اي و يا نخي بپوشانيد تا از جرقه اي كه با انتقال الكتريسيته ساكن ايجاد مي شود جلوگيري شود .

7- پارچه نخي يا حوله اي را جلوي دهان قرار دهيد تا از سوختگي هاي شديد داخلي كه به خاطر وارد شدن گاز قابل اشتعال به داخل ريه ها بوجود مي آيد جلوگيري شود .

8- تمام منابع گرمازاي مكانيكي مثل (والور،سماور نفتي و غيره) را خاموش كنيد و از دست زدن به منابع گرمازاي الكتريكي مثل ( يخچال ، تلويزيون ،راديو ، پنكه و غيره) خودداري كنيد و همچنين از چراغ قوه در محيط آلوده به گاز استفاده نكنيد .

9- در صورت امكان هواي محيط را با استفاده از خاموش كننده پودر رقيق كنيد و تا حدي از انفجار آن جلوگيري گردد .

 10- تمام پنجره ها و درب ها را باز كنيد .

11- با يك پارچه نخي يا حوله اي ايجاد كوران   كنيد .

 

منتشرشده در اشپزی و خانه داری
شنبه, 19 مهر 1393 ساعت 09:07

نكات ايمني در خصوص آبگرمكن

نكات ايمني در خصوص آبگرمكن

1- در صورتي كه كاربراتور آبگرمكن بطور خودكار جريان سوخت را قطع نمي كند بلافاصله نسبت به تعمير آن اقدام نمائيد .

 2- شير اطمينان براي كاهش فشار داخل آبگرمكن نصب مي گردد از سلامت شير ، اطمينان كامل حاصل نمائيد .

3- هيچگاه به جاي شير اطمينان از درپوش و يا مسدود كردن  شير استفاده ننمائيد

4- هر از چند گاهي شير اطمينان را باز نموده تا آب گرم مسير خود را شستشو داده تا از بسته شدن مجراي آن جلوگيري گردد.

   

كار نكردن شير اطمينان و يا نداشتن شير اطمينان

به جوش آمدن آب

خراب بودن كاربراتور (( قطع نشدن ورود گاز يا نفت ))

 

 

منتشرشده در اشپزی و خانه داری