یکشنبه, 11 بهمن 1394 ساعت 18:23

داستان یکی از شخصیت ها درباره اسراف

روزی پیامبر (ص)از راهی عبور می کردند که یکی از یارانشان به نام سعد

مشغول وضو گرفتن بود و آب زیاد مصرف می کرد ، پیامبر فرمود: چرا

اسراف می کنی ای سعد! سعد عرض کرد: آیا در آب نیز اسراف است؟!

حضرت فرمود:آری هر چند در کنار نهر باشی!

 بقیه ی داستان ها در ادامه ی مطلب

«۱»نقل شده که روزی امام صادق(ع) دستور دادند تا رطب برای خوردن حاضران آوردند که بعضی رطب را

می خوردند و هسته ی آن را دور می ریختند، امام با دیدن این حرکت فرمودند:این کار را نکنید که تبذیر است

 و خدا فساد را دوست ندارد.

 «۲»در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای اسراف ، اقتار و حد اعتدال شده است و آن اینکه:

 هنگامی که امام صادق(ع) آیه ۶۷ سوره فرقان را تلاوت فرمود٬ مشتی سنگریزه از زمین برداشت و محکم در

 دست گرفت٬ و فرمود: این همان «اقتار» و سخت گیری است٬ سپس مشت دیگری برداشت وچنان دست خود را

 گشود که همه ی آن به روی زمین ریخت و فرمود:این اسراف است٬بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی

دست خود را گشود به گونه ای که مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش باز ماند٬ فرمود این همان قوام(حد

 اعتدالاست.

منتشرشده در اجتماعی