یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 09:45

مقاله درباره نقاشی امپرسیونیسم

دانلود مقاله درباره  نقاشی امپرسیونیسم

 

 

لینک دانلود

دوشنبه, 24 فروردين 1394 ساعت 17:44

چهره سیاه قلم

 

ابعد : A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد:A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 05:55

کارهای رنگ روغن

 

50*70

بنیامین رحمانی

50*70

نیوشا رحمانی

 

60*80

50*70

 

50*70

 

 100*70

 

 

ابعاد:50*70

 

ابعاد:100*80

 

 

 

 

 ابعاد: 50*80

 

ابعاد:50*80

 

ابعاد:55*75

 

 

ابعاد:100*80

 

ابعاد:100*80

ابعاد:50*70

 

شنبه, 01 آذر 1393 ساعت 13:12

کار های روی مخمل

تلفن تماس

قیمت

نام

ابعاد

نوع

09139911900

تماس بگیرید

چرخه

90*100

مخمل

 

 

تلفن تماس

قیمت

نام

ابعاد

نوع

09139911900

تماس بگیرید

گل

50*70

مخمل

 

 

تلفن تماس

قیمت

نام

ابعاد

نوع

09139911900

تماس بگیرید

عشق

50*70

مخمل