فرزانه فاتحی

فرزانه فاتحی

تاثیر سیستمهای اطلاعات حسابداری بر سودآوری سازمانها

 

انشا درباره ما چگونه می توانیم قدردان خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان میهن خود باشیم 

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه شود