شیمی

شیمی (4)

شنبه, 17 مرداد 1394 ساعت 09:17

پروژه صنعتی تولید بویلرو چیلر

نوشته شده توسط

پروژه صنعتی تولید بویلرو چیلر

پایان نامه تکمیل دوره کارشناسی

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

جهت مشاهده چکیده به ادامه مطلب بروید

(این پروژه در هیچ کجا ارائه نشده و کلیه حقوق آن مربوط به سایت شهر دانش کویر می باشد)

فایل:Word

تعداد صفحات: 98

قیمت: 5000 تومان

پس از پرداخت به پست برگردید و دانلود کنید 

تلفن پشتیبانی:09364429496

 

شنبه, 20 تیر 1394 ساعت 10:17

پایان نامه درباره آلودگی هوا

نوشته شده توسط

پایان نامه کارشناسی آلودگی هوا

جهت مشاهده مقدمه به ادامه مطلب بروید

فایل:Word

تعداد صفحات: 146

قیمت: فقط 2000 تومان

تلفن پشتیبانی:09364429496

لینک دانلود:

سه شنبه, 24 تیر 1393 ساعت 17:31

مقاله پیل سوختی

نوشته شده توسط

دانلود تحقیق مقاله پیل سوختی

فایلWORD

25 صفحه

پیل سوختی یک مبدلانرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی است. این تبدیل مستقیم بوده و بنابراین از بازدهٔ بالایی برخوردار است. در واقع می‌توان گفت که در این تبدیل از عمل عکس الکترولیز آب استفاده می‌گردد، به عبارت دیگر از واکنش بین هیدروژن و اکسیژن، آب، حرارت و الکتریسیته تولید می‌گردد. هر سلول در پیلهای سوختی از سه جزء آنُد، کاتُد و الکترولیت تشکیل شده‌است.

 

لینک دانلود مستقیم

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1393 ساعت 21:23

اسیداستیک

نوشته شده توسط

اسیداستیک

نگاه کلی

اسید استیک ، جزواسیدهای کربوکسیلیک می‌باشد و در نامگذاری آیوپاک بهاسید اتانوئیکمعروف است. این اسید دارایفرمول شیمیایی CH3COOH می‌باشد و در قسمت چشایی ، طعم ترشی شبیه طعمسرکه می‌دهد. باکتری‌های مخمر سرکهبه دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شده‌اند. اینباکتری‌ها در مواد غذایی ،آب وخاک یافت می‌شوند.

اسید استیک بطور طبیعی ازمیوه‌ها و برخی مواد غذایی فاسد شده ازفرایند تخمیر تولید می‌شوند و از قدیمی‌ترینترکیبات شیمیاییشناخته شده توسط انسان می‌باشد.


ساختمان اسید استیک

تاریخچه

سرکه (اسید استیک رقیق) از دوران باستان برای انسان شناخته شده بود. احتمالا انسان‌ها در دوران باستان هنگام تهیه شراب از فرایند تخمیر به وجود سرکه پی برده بودند. فیلسوف یونانی ، "تئوفاراستوس" ، در سه قرن پیش از میلاد چگونگی واکنش سرکه بافلزاتو تولید رنگدانه برای استفاده در نقاشی ازکربنات سربو زاج‌های سبز ایجاد شده ازنمکهای مس واستات مسرا توضیح داده است.

رومیان باستان با نگهداریشراب ترشدر قدح‌هایسربی ، شراب بسیار شیرینی به نامSapa تولید می‌کردند که طعم شیرین آن ناشی ازاستات سرببوده است که امروزهدانشمندان ، مرگ زودرس بسیاری از اشراف روم را بهمسمومیتناشی از اینماده نسبت داده‌اند. شیمیدان‌های عصر رنسانس ،اسید استیک گلاسیال (منجمد) را ازتقطیر خشک استات‌های فلزی تهیه می‌کردند.
در سال 1847، "هرمن کولب" شیمیدان آلمانی برای اولین بار اسید استیک را از موادمعدنی سنتز کرد.

خواص

اسید استیک خالص ، مایعی بیرنگ با بویی تیز ، مایعیخورنده و قابل اشتعال می‌باشد. این اسید در 16.6 درجه سانتی‌گراد منجمد می‌شود. به این دلیل و همچنین ظاهر یخ مانند آن به ناماسید استیک گلاسیالمعروف است. اسید استیک در محلول‌های آبی می‌تواند تفکیک شده ویون استاتتولید کند. PH آن برابر با 4.8 می‌باشد، یعنی درPH=4.8 نیمی ازمولکول‌های اسید استیک در محلول آبی به صورت یون استات هستند.

اسید استیک درحالت بخارشامل دیمرهایی از دو مولکول اسید استیک می‌باشد که باپیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین اسید استیک درحالت گازی از قانون گازهای ایده‌آل تبعیت نمی‌کند. خواص عمومی اسید استیک مانند سایراسیدهای کربوکسیلیکمی‌باشد. اسید استیک باالکلها وآمین‌هاواکنش داده و بترتیب تولیداسترو آمیدمی‌کند. همچنین در اثر واکنش باآلکن‌هاتولیداستر استاتمی‌کند. این اسید در اثر حرارت تا دماهای بالاتر از 44 درجه سانتی‌گرادتجزیه شده و تولید CO2 ومتانمی‌کند.

تولید

سرکه از فرایند تخمیر مواد غذایی داراینشاسته وقند ومواد الکلی توسطباکتری مخمر سرکه(بچه سرکه) تولید می‌شود. برای تولید سرکه عموما از میوه‌هایی مانندسیب،انگور، دانه‌هایی مثلجوو گاهی هم از شراب استفاده می‌شود. سرکه معمولا دارای اسید استیک با وزن حجمی 4 الی 8 درصد می‌باشد.

روشهای تولید صنعتی اسید اسیتیک

کربونیلاسیون متانول

در این روشمتانول بامونوکسید کربندر فشارهای بالا (200atm) واکنش داده واسید استیکتولید می‌کند. این روش از سال 1920 ابداع شده است و بدلیل ارزان بودن متانول وCO از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

CH3OH + CO CH3COOH

اکسیداسیون بوتان

از حرارت دادنبوتانبااکسیژن هوا در حضوریون‌های فلزی منگنز ،کبالت وکروم ،پروکسیدتولید می‌شود. پروکسید در اثر تجزیه ،اسید استیکایجاد می‌کند.

 

 

اکسیداسیون استالدئید

استالدئیددر شرایط ملایم و در حضورکاتالیزورهای ساده فلزی مثلمنگنز وکروم و... ، توسط اکسیژن هوااکسید شده واسید استیکتولید می‌کند.

2CH3CHO + 2O2 2CH3COOH


محصولات جانبی تولید شده در این واکنش ماننداسید فرمیک یااستات اتیلو... بدلیل داشتننقطه جوشپایین‌تر از اسید استیک توسطتقطیر جداسازی می‌شوند.

کاربرد

اسید استیکبه صورت سرکه به عنوانچاشنی غذاوتهیه انواع ترشیاستفاده می‌شود. اسید استیک رقیق به عنوان افشانه برای از بین بردنقارچ‌های گیاهان استفاده می‌شود. اسید استیک گلاسیالدرصنایع شیمیاییدرتولید فیلم‌های عکاسی ،تولیدپلاستیک پلی‌اتیلن تری‌فتالات (PET) استفاده می‌شود. همچنین به عنوان ماده واسطه درتولید استات وینیلکه ترکیب مهمی درتولید چسب ورنگ می‌باشد، کاربرد دارد.

برخی ازاسترهای اسید استیک به عنوانحلال درتولید مواد معطر مصنوعی استفاده می‌شود.

 

ساختمان اسید استیک

نکات ایمنی

اسید استیک غلیظماده‌ای خورندهمی‌باشد. در تماس باپوستباعثسوختگیشیمیایی پوست و ایجادتاولمی‌شود. در صورت تماس باچشم می‌تواند آسیب‌های جدی به چشم وارد کند، تنفس بخار غلیظ آن باعثسوزش دهان،بینیوگلومی‌شود. هر چند سرکه یکمایع بدون ضرر می‌باشد، اما نوشیدن اسید استیک گلاسیال خطرناک بوده و باعث ایجاد زخم‌های شدید دردستگاه گوارشی می‌شود و ممکن است با تغییر اسیدیته خون ، آسیب‌های جدی به سلامتی انسان وارد کند.